Türk siyasetinde önemli bir yeri olan Rauf Orbay’ın “Hamidiye Kahramanı” olarak anılmasının sebebini Halide Edib Adıvar’dan dinleyelim.

Rauf Orbay'a "Hamidiye Kahramanı" Denmesinin Sebebi

Mor Salkımlı Ev ve Kaptan Rauf

Halide Edib Adıvar, “Mor Salkımlı Ev” adlı anı kitabında bu konudan biraz değinmiş: “Milli izzet-i nefsimizin aldığı yaraya merhem olan şey, Hamidiye’nin bütün Avrupa matbuatında hayranlık uyandıran kahramanlık macerasıdır. Ona, ecnebi matbuatı “Hayal Gemi” adını vermişti. Bu kruvazör Varna’yı harp başında bombalarken yanında bir yara almış, geri dönmüştü. Batmak vaziyetinde İstanbul’a dönmesi esasen büyük bir bahri hadise idi. Ve kimse onun Haliç’de bir müddet kaldıktan sonra tekrar harp sahnesine döneceğine ihtimal vermemişti. Fakat dört ay geçmeden ve herkes Yunan Filosu’nun Boğazlarda toplanmakta olduğundan bahis ederken, birdenbire Hamidiye’nin Şira Adası’nı bombardıman ettiği haberi yayıldı.

Hamidiye’nin Boğaz’ı gözetleyen Yunan Donanması’nı atlatmasını bir mucize kabul etmek tabii idi. Bundan sonra Yunan Filosu peşinde iken yine de Hamidiye, Yunan adalarını bombardıman ediyor, Yunan nakliye gemilerini batırıyordu. Fakat batırdığı nakliye gemilerinin tayfalarını kurtarıyor ve her türlü tehlikeyi göze alarak Yunan sahillerine bırakıyordu. Teknikte ve cesarette olduğu kadar, insani ve medeni bahriye ananelerinde başta gelen ve ne kadar iftihar etsek yeri olan bir deniz harbidir.

Bu geminin kumandanı Kaptan Rauf hiçbir zaman bir kahraman rolü oynamamış, bilakis büyük bir tevazu ile bu şerefin kendisi ile birlikte çalışan küçük bahriyelilere ait olduğunu iddia etmiştir. Kaptan Rauf, belki şuur altı dahi olsa insanların kahramanlara tapmak temayülünün bazan milletleri nerelere sürüklediğini hissetmiş olması, şahsi şöhretinin yayılmasında elinden geldiği kadar mani olmasında büyük bir amil olmuştur.”