Yazar: Elif Yurdakul

Gelir dağılımı, milli gelirin bireyler, hanehalkları, bölgeler veya sektörel gruplar arasında paylaştırılmasıdır. Gelir eşitsizliği ise Sanayi Devrimi ile ortaya çıkmıştır. 1980’li yıllar itibarıyla liberal politikalar etkisiyle gelir eşitsizliği giderek artmaya başlamıştır. Türkiye’de de bu süreçten itibaren bölüşüm sorunu artış gösterme eğilimine girmiştir. Günümüzde ise toplumsal refahı tehdit eden ve acilen çözülmesi gereken bir sorun haline gelmiştir. Gelir dağılımı beş kategoriye ayrılır. Fonksiyonel gelir dağılımı, Bireysel gelir dağılımı, Bölgesel gelir dağılımı, Sektörel gelir dağılımı ve Gelirin İkincil dağılımı. Ben hepsini teker teker açıklamayacağım. Sadece bu yazımda üzerinde durduğum Bölgesel ve önemli gördüğüm İkincil dağılımı tanımlayacağım. Bölgesel gelir dağılımı, bir ekonominin milli…

Read More