Bu yazımızda 2020 MSÜ Elemelerinde çıkan sorularını ve cevaplarını derledik,Eylülde ki mülakata girecek arkadaşlara şimdiden başarılar dileriz.

1.Soru : Yaşadığın Şehri,kim hangi tarihte fethetti ?

1.Soru Cevap: Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey’in oğlu ve devletin ikinci sultanı Orhan Bey, 1320 yılında babasının vekili oldu. 1321 yılında Mudanya’yı, 6 Nisan 1326 tarihinde ise Bursa’yı fethederek 1324 yılında tahta geçti. Bizans ordularını 1329 yılında İstanbul yakınlarında Pelekanon’da yendi.(Örnek Cevap)

2.Soru: Mavi Vatan Nedir ?

2.Soru Cevap : Mavi Vatan, Türkiye’nin Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz’deki sınırlarını belirleyen bir kavramdır. Türkiye’nin farklı hak ve egemenliğini içeren deniz alanlarının bütünüdür. Mavi Vatan, 2015 sonrası Türkiye’nin deniz alanlarındaki aktif ve askeri güce dayalı stratejisinin temelini oluşturmuştur.

3.Soru: Navtex Nedir ?

3.Soru Cevap: Navtex ticari gemilerde sıklıkla kullanılan bir elektronik haberleşme cihazıdır. Navtex genel itibarı ile tek yönlü iletişim yapan bir cihazdır. Navtex cihazı, bir kıyı istasyonu tarafından yapılan yayını anten vasıtası ile alarak kullanıcıya gösteren bir sistemdir. İletişim uydular yerine radyo frekansları kullanılarak yapılır. Yani Navtex bir uydu sistemi değil, yersel sistemdir.

4.Soru : İkinci Dünya Savaşın’da Polonyayı ilk işgal eden ülke hangisidir ?

4.Soru Cevap: Savaşın başladığı tarih olarak genellikle, Almanya’nın Polonya’yı işgal ettiği 1 Eylül 1939 kabul görür. Polonya’nın işgali ile birlikte Fransa ve Britanya İmparatorluğu ve İngiliz Milletler Topluluğu’na dahil olan çoğu ülke Almanya’ya savaş ilan etti.

5.Soru : Kara kuvvetleri komutanı kimdir ?

5.Soru Cevap : Orgeneral Ümit DÜNDAR, 1955 yılında Manisa’da doğmuştur.

6.Soru : Selçuklu Devleti’nin ilk başkenti neresidir ?

6.Soru Cevap : Selçuklu Devleti’nin kurucusu Tuğrul Beyin amcaoğulları Süleyman ve Mansur, Selçuklu egemenliğine baş kaldırarak kendine bağlı Türkmenlerle Anadolu içlerine girerler.

1078 yılında Melik Şah tarafından Porsuk komutasında bir Selçuklu ordusu Anadolu’ya gönderilir. Savaşta Mansur Bey ölür ama kardeşi Süleyman Şah’ın egemenliği kesinleşir. Türkmenler onun çevresinde bütünleşir. 1081 yılında Anadolu’da büyük toprak sahibi Komnenoslar, Süleyman Şah’ın desteği ile Bizans imparatorluğu’nu ele geçirirler. Aleksios I.Komnenos imparator olunca İznik ve Anadolu’nun bazı kısımlarını Süleyman Şah’a bırakır. Böylece 1081 yılında resmen Anadolu Selçuklu Devleti kurulur. Devletin ilk başkenti de İznik olur.

7.Soru : Anadolu’da Türk Birliğini Sağlayan ilk padişah kimdir ?

7.Soru Cevap: Anadolu’da siyasi birliğin sağlanması adına ilk çalışmalar Orhan Bey tarafından yapılmış. Bu dönem içerisinde Karesi Beyliği Osmanlı’ya katılmıştır. Germiyanoğulları, Hamitoğulları beylikleri para ve çeyiz ile Osmanlı’ya katıldılar.

8.Soru : Atatürk’ün çıkardığı gazeteler nelerdir ?

8.Soru Cevap : Yaptıklarını ve yapacaklarını halka duyurarak kamuoyu oluşturmak isteyen Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşını başlattığı andan itibaren basından destek almış ve basının gücünü en etkili şekilde kullanmıştır. Atatürk, Minber, İrade-i Milliye ve Hakimiyet-i Milliye olmak üzere üç gazete çıkarmıştır.

9.Soru: Türkiye’nin yüz ölçümü kaçtır ?

9.Soru Cevap : 783.562 km²

10.Soru : Akdeniz’e kıyısı olan ülkeler hangileridir ?

10.Soru Cevap : Fransa, İspanya, Yunanistan, İspanya, Malta, Fas, Tunus, İtalya, Cezayir ve Mısır.

MSÜ, MSÜ