SWOT Analizi

 SWOT ANALİZİ NEDİR? 

Geceleri sizi uyutmayan hayalini kurduğunuz bir iş kurma fikriniz ve kusursuz bir iş planına sahipsiniz. Bu iş fikrinizi sektörde ne şekilde hayata geçirdiğiniz, iş fikrinizin planlamasının başarıya ulaşmasının anahtarıdır. Çalışabilir bir iş kurma fikrine dair oluşturduğunuz planınızı hayata geçirirken bazı bilimsel analiz yöntemlerinden yararlanmak size işinizi iyileştirmek ya da durum analizi için sektördeki konumunuzu anlamanıza yardımcı olur. 

 ’’Bu teknik, 1960’larda Fortune dergisinin yaptığı ilk 500 şirket araştırmasını inceleyen Stanford Üniversitesi çalışmasına dayanmaktadır. Çalışma şirketlerde uygulanmakta olanla, şirketlerin amaçladıkları arasında %35 lik bir çelişki olduğunu ortaya koymaktadır.” (1)  Bu analizle bu çelişkinin azaltılması amaçlanmaktadır.  

S.W.O.T. Analizi (Strengths – Weaknesses – Opportunities and Threats) adı verilen, kurumların güçlü, zayıf yönlerini, Fırsatlar, Tehditlerin tespit edilip, içinde bulunduğu sektöre dair firmayı nelerin tehdit edeceğini önceden belirlenmesini esas alan bilimsel bir yöntemdir. 

Güçlü ve zayıf yönler iç çevre faktörlerine bağlıyken fırsatlar ve tehditler genellikle dış çevre faktörleriyle ilgilidir. 

      İç çevre faktörleri; 

 • Temel yeterlilik, yetenek, yetkinlik, 
 • Ticari sırlar, patentler ve markalar, 
 • Değer, fayda, fiyat, kalite, coğrafi avantajlar, 
 • Satış, pazarlama, 
 • Müşteri hizmetleri, ilişkileri, yönetimi, 
 • Vizyon, misyon, inanç ve değer sistemi, 

    Dış çevre faktörleri; 

 • Sosyal, ekonomik (makro ve mikro) ve siyasi ortam, 
 • Fiyat ayarlama ve pazar odaklı fiyatlandırma, 
 • Devlet ya da sektör kuralları ve düzenlemeleri, 
 • Müşteri eğilim ve davranışları, 
 • Pazarda rekabet ve marka pratikleri, avantajları ve dezavantajları. 

     SWOT Analizi Ne Zaman Kullanılmalıdır? 

 • Stratejik bir plan geliştirilmesi aşamasında, 
 • Sorun tanımlama ve çözüm oluşturma aşamalarında. 

S – STRENGHTS, Güçlü Yönler 

S – STRENGHTS, Güçlü Yönler
 • Firmanızın sahip olduğu avantajlar ne? 
 • Firmanızın “benzersiz satış teklifi” ne? 
 • Rakipleriniz sizin hangi yönlerinizi güçlü bulur? 

Güçlü yönlerinizi mutlaka hedef kitleniz olan müşterilerin gözünden değerlendirmeniz gerekir. Müşteri değerlendirmesi bir işletmenin geleceği hakkında ön bilgilendirmedir. İş fikrinizi hayata geçirmeden, işletmenizi kurmadan önce ulaşabileceğiniz kadar hedef müşterinize/tüketicinize ulaşıp yorumlarını, değerlendirmelerini almak sizin için hatadan dönmek ve bir şeyleri değiştirmek için büyük bir fırsattır. Çünkü önemli olan hedef müşteri grubunuzun isteklerine cevap vermektir.!!! 

W – WEAKNESS, Zayıf Yönler 

W – WEAKNESS, Zayıf Yönler
 • Neleri iyileştirmelisiniz? 
 • Hangi faktörler satışlarınızın düşmesine neden oluyor? 
 • Yine iç çevre ve dış çevre açıdan düşünün: Diğer insanlar sizin göremediğinizi zayıflık olarak algılıyor mu?  Rakipleriniz herhangi bir şeyi sizden daha iyi yapıyor mu? 

Gerçekçi olmanın zamanı geldi ve hoşunuza gitmeyen bütün gerçeklerle en yakın zamanda yüzleşmelisiniz ve bu süreçte eleştirilere açık olmak çok önemlidir. 

O – OPPORTUNIES, Fırsatlar 

O – OPPORTUNIES, Fırsatlar
 • Hangi fırsatları değerlendirebilirsiniz? 
 • Hangi fırsatların farkındasınız? 
 • İşe yarar fırsatlar nasıl ortaya çıkar? 
 • Teknolojideki ve pazardaki geniş ve dar ölçekli değişiklikler neler? 
 • Bulunduğunuz pazarı ilgilendiren hükümet politikası değişiklikleri neler? 
 • Yaşam tarzlarındaki, nüfus profilinde ki ve sosyal düzendeki değişikliklerin etkisi ne? 
 • Yerel etkinlikler var mı ve katılım sağlanırsa faydası ne olur? 

T – THREATS, Tehditler 

T – THREATS, Tehditler
 • Önünüzde ne tür engeller var? 
 • Rakipleriniz neler yapıyor? 
 • Değişen teknolojisi piyasadaki yerinizi tehdit ediyor mu? 
 • Borçlarınız veya nakit probleminiz var mı? 
 • Zayıf yönlerinizden herhangi bir tanesi ciddi anlamda işinizi tehdit ediyor mu? 

       Bir girişimin kalıcı bir yer edinebilmesi, sektörde başarılı bir konumda bulunabilmesi için mutlaka kendisini tehdit eden faktörleri görebilmeli ve önlemlerini bu doğrultuda almalıdır. 

SWOT analizini ciddi anlamda bir araç olarak kullanıyorsanız aşağıdaki maddeleri göz önünde bulundurmanız gerekir: 

 • Sadece kesin ve doğrulanabilir raporları kabul edin. 
 • Uzun faktör listelerini mümkün olduğunca kısaltın ve öncelik sırasına göre düzenleyin. Bu sayede vaktinizi daha önemli konulara harcarsınız. 
 • Seçenekler strateji oluşturma sürecindeki ileri safhalar için üretilir. Bunu doğru seviyelere uygulayın. Örneğin belirsiz firma seviyeleri yerine ürün veya ürün hattı seviyelerine SWOT analizi yapmanız gerekebilir. 
 • SWOT analizini diğer strateji araçlarıyla birlikte kullanın böylece durumla ilgili kapsamlı bir resim çıkarabilirsiniz. 

Unutmamak gerekir ki yapacağınız analizlerde ne kadar gerçekçi ve objektif olursanız çıkacak sonuçlar veya yapacağınız planlar da gerçeğe bir o kadar yakın olacaktır. 

SWOT analizi nasıl yapılır? SWOT analizi hangi aşamalar oluşur? gibi sorularınızın cevabının daha netleşmesi için Starbucks SWOT analizi videosunu (ingilizce) aşağıya bırakıyorum.

              

 Kaynakça; 

Yeniişfikirleri.net, SWOT analizi, 2019

Wikipedia  SWOT analysis