Yazar: Meltem Polat

Pareto ilkesi diğer adı ile 80/20 kuralı, kurucusu İtalyan iktisatçı ve filozof Vilfredo Pareto tarafından ortaya konulmuştur. Pareto, toplumundaki insanların doğal olarak “hayati azınlık” olarak adlandırdığı şeye bölündüğünü fark etti. Efsaneye göre, bir gün bahçesindeki bezelye bitkilerinin% 20’sinin sağlıklı bezelye kabuğunun % 80’ini oluşturduğunu fark etti ve bu nedenle, faaliyetlerin% 20’si sonuçların% 80’ini oluşturabilir kuramını ortaya attı. Örneğin, müşterilerinizin% 20’si satışlarınızın % 80’ini oluşturacak – etkilerin % 80’i nedenlerin % 20’sinden kaynaklanacaktır. Pareto, hayattaki her şeyin eşit dağıtılmadığını kanıtlamak için zamanı verimli kullanmak adına böyle bir yöntem geliştirmiş. Bugün bu yöntemi birçok firma ve girişimci kullanmaktadır. Örneğin: Bir şirketin gelirlerinin yüzde…

Read More

Bir iş modeli , iş hedeflerini, bu hedeflere nasıl ulaşılabileceğine ilişkin yöntemleri ve bu hedeflere ulaşılması gereken zaman çerçevesini içeren resmi bir yazılı belgedir. Aynı zamanda işin doğasını, kuruluşla ilgili arka plan bilgilerini, kuruluşun mali projeksiyonlarını ve belirtilen hedeflere ulaşmak için uygulamayı planladığı stratejileri açıklar. Bu belge, bütünüyle, işletmeye yön veren bir yol haritası görevi görür. Banka kredisi veya başka tür bir finansman elde etmek için genellikle yazılı iş planları gereklidir. Bankalar temerrütler konusunda oldukça endişelidir, bu nedenle bir banka kredisi için bir iş planı, kuruluşun krediyi geri ödeme yeteneği için ikna edici bir durum oluşturacaktır. Mantıklı bir iş planı, iş fikrinizi, iş…

Read More

Dijital medya insanların internet ortamında kullandıkları araçlardır. 2004 yılında Web 2.0’ın hayatımızı girişi ile birlikte internette kullanıcılar izleyici konumundan içerik oluşturma konumuna geçmiştir. Dijital medyanın pazarlama için faydaları Etkileşim (inbound pazarlama) Müşteri bilgi ve deneyim arıyordur, Müşteri temasa geçer, Yüksek yoğunluklu bir medyadır, Müşterinin ilgisini çekmek önemli (anlık indirimler müşterinin markasını değiştirmek için önemlidir), Müşterinin bireysel ihtiyaçları belirlenir ileriki aşamalarda kullanılır. Bütünleştirme İşletme müşteri arasındaki ilişkide internetin iki önemli rolü vardır: İşletmeden müşteriye giden dışa yönelik internet temelli iletişimler Müşteriden işletmeye gelen içe yönelik internet temelli iletişimler Çok kanallı müşteri yolculuğunu desteklemek için internet: İnternet, müşterilerin diğer medya kanallarında yayınlanan öneri…

Read More

Dijital pazarlama stratejisinde müşteri bölümlendirme, hedefleme ve konumlandırma gibi temel unsurlar vardır. Bu hedef pazarlama strateji yaklaşımları, hedef müşteri gruplarını seçmeyi, hizmet ve ürüne nasıl değer sağlanacağını belirler. Örneğin, müşteriye vaad ettiğimiz online değer. Ana ürünün konumlandırılması ve markanın vaadi kadar, genişletilmiş bir ürünün çevrimiçi geliştirilmesi veya çevrimiçi değer vaadi de çok önemlidir. Çevrimiçi değer vaadi, bir markanın içerik, sanal tasarım, paylaşım ve medya üzerinden nasıl elde edildiğini ve çevrimiçi ve çevrimdışı nasıl bütünleşeceğini açıklar. Bir marka düşünelim hem avmlerde mağazası olsun, hem de çevrimiçi internet satış mağazası olsun aslında ikisi de birbirinin rakibidir. Dijital Pazarlama Stratejisinin Genel Özellikleri Çevrimiçi…

Read More

Farklı olmanın mecburiyet olduğu bir dönemdeyiz. Artık insanların mavi yakalı olmaktansa beyaz yakalı olmayı istediği zamanları yaşıyoruz. Forbes’un her sene hazırladığı milyarderler listesine göre, ilk 10 da yatırımı bilişim olan (üretimi satmak dışında), üretimini kısıtlı bir beyin takımıyla yapan, işçi istihdam etmeyen bilişim dünyası kralları yer almakta. Şuan içinde yaşadığımız dönemde sanal sanayi döneminin eşiğinde diyebiliriz o halde buna örnek vermek gerekirse; en büyük taksi şirketinin arabası yok, dünyanın en büyük bankasının nakit parası yok, en büyük otelinin oteli yok, en büyük tüccarın deposunda mal yok gibi bu listeyi daha da uzatabiliriz. Kısacası yatırım beyinde ama bizde bu durum başka bir boyutta. ”Bizde Facebook, LinkedIN , Uber ,FriendFeed, Twitter, Tiktok gibi sosyal ağlar bir anda popülerleşiyor ve kimse bunların yerlileriyle ilgilenmediği…

Read More

Bugün bir markayı oluşturmak ve geliştirmek bundan elli sene öncesine göre artık çok farklı. Eskiden bir kaç kişi bir mekanda toplanır, markanın nasıl konumlanacağına karar verir ve daha sonra markalarını insanlara tanıtmak için büyük reklam yatırımları yapar ve bunu pazara sunarlardı. Ancak yeteri kadar para harcarsanız, markanız herkese tanıtılabilirdi. Bugün ise her şey çok farklı. İnternet sayesinde herkesin birbirine bağlanmasıyla şirketler beğenseler de beğenmeseler de artık her şey çok daha şeffaf hale geldi. Mutsuz bir müşteri veya öfkeli bir çalışan, yasadığı kötü bir deneyim ile ilgili bir yazı yazabilir ve bu hikaye Twitter, Instagram gibi sosyal medya aracılığı ile kontrol…

Read More

Değer Önerisi Değişen iş modelleri, değişen müşteri talepleri ve iş süreçleri … Temelde, değer önerilerimiz değişiyor. Değer önerisi, personası oluşturulan müşterinin zihninde markanızı nasıl konumlandırdığınızdır. Hedef kitlenizin zihninde oluşturacağınız markaya olan faydalarınızın özetlendiği bir ifadedir. Yeni bir iş fikrinin başarılı olması için en önemli faktör, ortaya atılan değer önerisinin müşteriler tarafından beğenilmesidir. Bunun için sunduğunuz değer önerisinin hedeflediğiniz müşteri personasını tam olarak karşılaması gerekir. Yalın Girişimde değer önerisi ile müşterinin ağrısının tam olarak örtüşmesine “Ürün-Pazar Uyumu” adı verilmekte. Ürün/Pazar uyumunu yakalayabilmek için yeteri kadar büyük bir müşteri kitlesinin, gerçekten acısını çektiği problemine, etkin bir çözüm getirmemiz gerekiyor Alexander Osterwalder tarafından 2008 yılında geliştirilen İş Modeli Kanvası girişimcilere, iş fikirlerini değişen koşullara göre güncelleyebilecekleri, kolayca anlayabilecekleri ve anlatabilecekleri bir ortam sunuyor. …

Read More

SWOT Analizi SWOT ANALİZİ NEDİR? Geceleri sizi uyutmayan hayalini kurduğunuz bir iş kurma fikriniz ve kusursuz bir iş planına sahipsiniz. Bu iş fikrinizi sektörde ne şekilde hayata geçirdiğiniz, iş fikrinizin planlamasının başarıya ulaşmasının anahtarıdır. Çalışabilir bir iş kurma fikrine dair oluşturduğunuz planınızı hayata geçirirken bazı bilimsel analiz yöntemlerinden yararlanmak size işinizi iyileştirmek ya da durum analizi için sektördeki konumunuzu anlamanıza yardımcı olur. ’’Bu teknik, 1960’larda Fortune dergisinin yaptığı ilk 500 şirket araştırmasını inceleyen Stanford Üniversitesi çalışmasına dayanmaktadır. Çalışma şirketlerde uygulanmakta olanla, şirketlerin amaçladıkları arasında %35 lik bir çelişki olduğunu ortaya koymaktadır.” (1) Bu analizle bu çelişkinin azaltılması amaçlanmaktadır. S.W.O.T. Analizi (Strengths – Weaknesses – Opportunities and Threats) adı verilen, kurumların güçlü, zayıf yönlerini, Fırsatlar, Tehditlerin tespit edilip, içinde bulunduğu sektöre…

Read More