Pareto ilkesi diğer adı ile 80/20 kuralı, kurucusu İtalyan iktisatçı ve filozof  Vilfredo Pareto  tarafından ortaya konulmuştur.

Pareto, toplumundaki insanların doğal olarak “hayati azınlık” olarak adlandırdığı şeye bölündüğünü fark etti.

Efsaneye göre, bir gün bahçesindeki bezelye bitkilerinin% 20’sinin sağlıklı bezelye kabuğunun % 80’ini oluşturduğunu fark etti ve bu nedenle, faaliyetlerin% 20’si sonuçların% 80’ini oluşturabilir kuramını ortaya attı. Örneğin, müşterilerinizin% 20’si satışlarınızın % 80’ini oluşturacak – etkilerin % 80’i nedenlerin % 20’sinden kaynaklanacaktır.

Pareto, hayattaki her şeyin eşit dağıtılmadığını kanıtlamak için zamanı verimli kullanmak adına böyle bir yöntem geliştirmiş. Bugün bu yöntemi birçok firma ve girişimci kullanmaktadır.

Örneğin:

  • Bir şirketin gelirlerinin yüzde 80’ini müşterilerinin yüzde 20’si oluşturuyor.
  • Şikayetlerin yüzde 80’i müşterilerin yüzde 20’sinden geliyor.
  • Kalite sorunlarının yüzde 80’i bir şirketin ürünlerinin yüzde 20’sini etkiliyor.

Diğer yandan:

  • Yatırımcıların yüzde 20’si fonlamanın yüzde 80’ini sağlıyor.
  • Çalışanların yüzde 20’si tüm hastalık günlerinin yüzde 80’ini kullanıyor.
  • Bir blogun gönderilerinin yüzde 20’si trafiğinin yüzde 80’ini oluşturuyor.

Bir amacınız olduğunda, eylemleriniz verimli olmalıdır.

Microsoft  belirtmiştir ki en fazla raporlanan hataların ilk % 20’sini çözerek, hataların ve çökmelerin % 80’inin engellenmesi mümkündür.

O halde biz 80/20 kuralını nasıl uygulamaya koyup ondan kâr edeceğiz;

Bir yapılacaklar listesi yapın ve ona uzaktan bakın küçük sorunların sizi oyalayan gereksiz sorunların üzerini çizin. Sizi hedefinize yaklaştırmayacak daha az etkili herhangi bir şeyi ortadan kaldırın.

Hayatımızdaki girdi ve çıktılar arasındaki dengesizlik oranı düzenlemek için hayatımızı sadeleştirmemiz yani basitleştirmemiz gerekiyor, bunun için hayatımızın farklı noktalarına odaklanmamız gerekiyor . Yaptığımız eylemlerin ya da hataların %80 inin farkına varıp bunu oluşturan sebeplerin sadece %20 sini anlasak ve yoğunlaşsak daha başarılı olur daha kaliteli yaşarız.

Büyük veri yerine küçük veriye odaklanmalıyız. Muhatabımız hakkındaki kritik 3-4 parça bilgi bile 20 kat fark yaratabilir.

JEFF JARVİS