ZORLU BİR SINAV DÖNEMİNİ GERİDE BIRAKAN YAKLAŞIK 2,5 MİLYON GENCİ DAHA ZORLU DAHA STRESLİ BİR TERCİH DÖNEMİ BEKLİYOR

Sınava hazırlanma süreci herkesi genel olarak yorar. Dillerde hep ‘ŞU SINAV BİTSEDE KURTULSAM’ cümleleri dolanır. Fakat sınavın bitmesi her şeyin bitimi değil yeni başlangıcıdır.

Şöyle bir gerçek vardır ki tercih dönemi sınava hazırlanma süreci kadar hatta sınav sonucu istediği gibi gelmeyen öğrenciler için daha fazla stresli bir dönemdir. Bizde REYTİGO ailesi olarak bu dönemde elimizden gelenin fazlasıyla siz genç arkadaşlarımızın yanında olmaya çalışacağız.

TAPU KADASTRO BÖLÜMÜ NEDİR? ÇALIŞMA ALANLARI NELERDİR?

YKS TERCİH REHBERİ: Burdur MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, TAPU KADASTRO(LİSANS)

Tapu ve kadastro işlemleri yüzyıllar boyu geçerli ve gerekli olduğu gibi, insanoğlu var olduğu sürece ihtiyaç duyulacak önemli bir alandır. Tapu Kadastro alanında meydana gelen hızlı gelişmeler, çok çeşitli sektörlerde yeni iş tanımlarının ve imkânlarının ortaya çıkmasına sebep olmuş ve binlerce insan için istihdam alanlarının oluşmasına katkı sağlamıştır. Söz konusu istihdamı karşılayabilmek için Tapu Kadastro uzmanlarına ihtiyaç vardır.Tapu kadastro bölümü de ülkemizin İhtiyaçlarına yönelik alanında uzman kişiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

ÇALIŞMA ALANLARI

4 yıllık Tapu Kadastro lisans eğitimini tamamlayan öğrenciler kamu ve özel sektörde istihdam edilebilecektir. Kamu yatırımları, tarım, hayvancılık ve enerji gibi alanlarda artan özel sektör yatırımları ile kamulaştırma, toplulaştırma vb. alanlarda ortaya çıkan eleman gereksinimini karşılayacaklardır. Mezunlarımız, kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;
1. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü
2. Tapu Müdürlükleri
3. Kadastro Müdürlükleri
4. Tapu Kadastro Bölge Müdürlükleri
5. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
6. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
7. Kültür ve Turizm Bakanlığı
8. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
9. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.
10. Kara Yolları Genel Müdürlüğü
11. Belediyeler
12. İller Bankası
13. Devlet Su işleri
14. Devlet Demir Yolları
15. Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü
16. Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü
17. Harita, maden, çevre, jeoloji, jeofizik, inşaat ve mimarlık alanında hizmet veren özel firmalarda iş bulma imkanlarına sahiptirler.

https://gubyo.mehmetakif.edu.tr/akademik/1020/tapu-kadastro-boeluemue

KPSS YERLEŞTİRME PUANLARI

ÖSYM ‘nin 2019/3 yerleştirme verilerine göre Tapu Kadastro lisans bölümü için 22 kişilik kontejan açılmıştır. 17 aday tercihde bulunmuş 15 aday yerleştirilmiş 7 kişilik kontejan da boş kalmıştır. En yüksek yerleştirme puanı 74 puanla Antalya/Alanya iken en düşük yerleştirme puanı ise 64 puanla İstanbul /Arnavutköy’dür.( Sayısal Bilgileri Bulacağınız Link)

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ GÖLHİSAR UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

Tapu Kadastro Bölümü Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesinde açılmış yeni bir bölümdür. Türkiye’de bu alanda 2019-2020 Öğretim yılı itibarıyla öğrenci alan 2. üniversitedir. Gelişmekte olan Gölhisar ilçemizde bulunan Yükseokulumuzun gelecek vadeden bölümlerinden birisidir.Gölhisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Tapu Kadastro Bölümü olarak; tapu ve kadastro sektöründe temel becerilerin edindirilmesi ile birlikte, tapu sicili ile ilgili alım, satım, haciz, ipotek, şerh vb. işlemlerini uygulayabilen uzmanlar yetiştirmek hedeflenmektedir. Ayrıca öğrencilerin, teknolojik gelişmeler ışığında, bilgisayar destekli harita yapımı programlarını kullanabilen, uygulamalı eğitimle kazandırılan teknik, kadastral paftaları oluşturabilen, kadastral kontrolleri yapabilen, imar uygulamalarına hâkim olacak yetkinlikte yetişmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.Bölümümüzü tercih edecek öğrenciler, Gölhisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde eğitim veren Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri bölümünün teknolojik altyapısı ve akademik personelin birikiminden yararlanabilecektir. Ayrıca öğrencilerimiz, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi merkez kampüsünde, 1 yıl süreli (isteğe bağlı) İngilizce Hazırlık Sınıfı okuma fırsatına sahiptir.Üniversitemizi tercih etmek isteyen öğrencilerin EA türünde yeterli puan alması gerekmektedir.(https://gubyo.mehmetakif.edu.tr/akademik/1020/tapu-kadastro-boeluemue)

OKUL ADIBÖLÜMPUAN TÜRÜTBS(0.12)TABAN PUAN
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİTAPU KADASTROEA457,553264,75345
YÖK Atlas