Design Thinking: Tasarım Odaklı Düşünce Nedir?

Tasarım Odaklı Düşünme, İngilizce söylemiyle Design Thinking, kullanıcıları anlamayı, sorunları yeniden tanımlamayı ve prototip ve test için yenilikçi çözümler yaratmayı amaçlayan doğrusal olmayan, yinelemeli bir süreçtir. Hem girişimler hem kurumlar için çığır açan bir yöntemdir.

Geçmişin ürün odaklı yaklaşımı günümüzde artık kendisine yer bulamıyor. Yalnızca teknolojide değil diğer tüm alanlarda da insan odaklı çözümler ön plana çıkıyor; çözümleri üreten şirketlerin de artık odak noktalarını ürünlerden insanlara kaydırması kaçınılmaz oluyor. İnsanlar artık ürün değil, ürünün sağlayacağı hizmeti satın alıyor.

“İnsan Odaklı Düşünce”

Tasarım odaklı düşünme, tasarımcıların yaklaşımlarını stratejik, taktiksel ve operasyonel seviyedeki inovasyon ihtiyacına çözümler bulmak amacıyla kullanıyor ve odağına insanı alıyor. Metodoloji, herhangi bir birime ya da gruba özel olmaksızın, problemlerine insan odaklı çözümler bulmak isteyen, yenilikçi ve yaratıcı çözümlere ihtiyacı olan herkes tarafından kullanılabiliyor.

Design Thinking: Tasarım Odaklı Düşünce Nedir?

Tasarım Odaklı Düşünmenin 5 Yolu

Design Thinking: Tasarım Odaklı Düşünce Nedir?

Empati

Tasarım odaklı düşünme sürecinin ilk aşaması, genellikle kullanıcı araştırması yoluyla çözmeye çalıştığınız problemin empatik bir şekilde anlaşılmasını sağlar. Empati, tasarım odaklı düşünme gibi insan merkezli bir tasarım süreci için çok önemlidir, çünkü dünya hakkındaki kendi varsayımlarınızı bir kenara bırakmanıza, kullanıcılara ve onların gereksinimlerine dair gerçek bir anlayış kazanmanıza olanak tanır.

Tanımlama

Tanımlama aşamasında, empati aşamasında oluşturduğumuz ve toparladığımız bilgileri bir araya getirip analiz ederek temel problemi tanımlamaya çalışırız. Dikkat edilmesi gereken şey; problemi tanımlarken kullanıcının ihtiyacına yönelik tanımlama yapmaktır.

Fikir Üretme

Tanımlanan sorun üzerinde fikirler oluşturun. Ortaya çıkan fikirleri tartışın ve fikirleri yargılamadan değerlendirmeye alın. Tanımlanan her sorunun sabit bir çözümü olmayabilir, ortaya birden fazla fikir çıkabilir. Tasarım odaklı düşünme yönteminin en önemli aşamalarından biridir. Burada fikirleri toplarken sınırlarınızı zorlamayı deneyin ve kalıpların dışına çıkın. Tasarım dünyasında “think out of the box” olarak belirtilen bu yaklaşım, sorunları farklı açılardan değerlendirmeyi ve çözüme yönelik yaratıcı farklı fikirler bulabilmenizi kolaylaştırır.

Prototip

Ortaya çıkan fikirlerden çözümler oluşturun. Prototipler kullanıcıya fikrinizi sunmanıza yardımcı olur. Bu aşama için deneyseldir. Bir önceki aşamada oluşturulan ve öncelik verebileceğiniz çözümleri belirledikten sonra test edebilmenizi sağlar. Doğru prototipler ve doğru testler sizi yüklü maliyetlerden kurtarabilir.

Test

Oluşturduğunuz prototipleri kullanıcılar ile paylaşarak test edebilirsiniz. Böylece kullanıcıdan gelen geri bildirimlerin değerlendirilmesi ile bir önceki aşamalardan herhangi birine dönmeniz gerekebilir. Kullanıcılar ile yapacağınız testler size sorunu veya çözümü doğru tanımlayıp tanımlamadığınız hakkında sizi yönlendirecektir.

Design Thinking Aşamaları

Sonuç Olarak;

Tasarım odaklı düşünme (design thinking), sorunların çözümünde çözüm tabanlı yaklaşımınızı sağlar. Ortaya çıkan fikirleri uygulamalı test etmemizi ve çözümü zor görünen sorunlarla mücadele etmemizi sağlar. Tasarım odaklı düşünme, her ne kadar içinde “Tasarım” kelimesi barındırsa da sadece tasarımcıları değil, bir sorunu çözmek ya da değişiklik isteyen herkesin yenilikçi, yaratıcı ve etkili çözümlere ulaşmak için kullanması gereken bir yöntemdir.

“Tasarım odaklı düşünen şirketler; en güçlü rekabet avantajı sağlayan bileşim olan inovasyon ve verimliliğin her ikisinde de ilerleme sağlamak üzere işlerini sürekli şekilde yeniden tasarlamak zorundadır.”

 – Design of Business yazarı Roger Martin 

Hiçbir eğitim almadan Design Thinking konusunda başlangıç yapabilmek için internet üzerinden bir çok kaynak bulabilirsiniz. Bazıları aşağıdaki gibi;